Екип

Иванка Недялкова Миндова - ЧСИ

Костадинка Иванова Костадинова – ПЧСИ

адвокат Стоян Кацаров – консултант

Пламена Кирова Кирякова – юрисконсулт

Виктория Бисерова Гечева – юрисконсулт

v.gecheva@mindova-bg.com                                 

Светла Иванова Кирязова – технически сътрудник

Валентина Димитрова Христова – технически сътрудник

Камелия Колева Кавалджиева – технически сътрудник

Мартин Стефанов Миндов - сътрудник

Мария Миткова Коточева - технически сътрудник

Антон Андонов – призовкар

0898785042

Здравко Великов – призовкар

0893443979