Екип

Иванка Недялкова Миндова - ЧСИ

Гергана Симеонова - юрисконсулт

Дарина Лазарева - юрисконсулт

Пламена Кирякова – юрисконсулт

Виктория Гечева – юрисконсулт

v.gecheva@mindova-bg.com                                 

Ани Вълчева - правен консултант

Светла Кирязова – технически сътрудник

Валентина Христова – технически сътрудник

Мартин Миндов - правен консултант

Анжела Стоянова - технически сътрудник

Здравко Великов – призовкар

0893443979

Михаил Чавдаров - призовкар

0898785042